Ons doel

Een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn in Salland. Dat is ons doel. Dit doen wij door mensen op te roepen om met ideeën te komen en die (innovatieve) initiatieven te ondersteunen. Hoe? Met coaching (persoonlijk naar het idee luisteren en meedenken/meehelpen). Door onze netwerken te vragen om te helpen, door zelf te helpen met promotie en door het beschikbaar stellen van budget. Een klein bedrag, met de vraag om dat terug te betalen zodat we meer initiatieven kunnen boosten.

Er was eens…
Nou, ‘er waren eens…’ is een beter begin. Want alleen bereik je nooit zoveel als gezamenlijk. In
2016 staken 65 ondernemers, beleidsmakers en andere vertegenwoordigers in Raalte de koppen bij elkaar. Waar lagen speerpunten voor de lokale economie en de positie van Raalte in de regio? Ed den Besten (inmiddels oud-)Rabobank directeur, Gé Satink eigenaar van accountantskantoor Kroese Wevers en Joop van den Enk party-expert en cateraar gaven elkaar een hand, trokken hun plan breder dan Raalte en zo werd Stichting Doorpakken Salland opgericht. Met een schuin oog keken zij de kunst af van het succesvolle Pak An in de Achterhoek. Inmiddels vaart Doorpakken Salland een eigen koers maar wel met eenzelfde doel: de regio op de kaart!

Ieder idee is welkom. Samen bekijken we hoe we het verdienvermogen in de regio kunnen vergroten, maar ook de leefbaarheid en het welzijn. Dat zorgt er immers voor dat deze regio aantrekkelijk blijft en rijk aan perspectief voor alle inwoners en mensen die hier werken en leven.

Bedrijf of particulier?
Wat je ook bent, je bent welkom. 
De te ondersteunen initiatieven kunnen zowel bedrijfsmatig als sociaal-maatschappelijk zijn en dienen gericht te zijn een bijdrage in welvaart en welzijn te leveren en dus de aan leefbaarheid in Salland. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Hoe zit dat financieel?
Heb je een idee? Dan luisteren we en daar hoef je niets voor te betalen. De coaches die aanhaken, doen dit voor (bijna) niets. Het hogere doel is de regio mooier maken en daar moet je hart sneller voor kloppen. Stichting Doorpakken Salland werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van subsidies, het werven van fondsen, het oproepen via de media aan iedereen die wil bijdragen, het verzorgen van presentaties bij zakelijke netwerkbijeenkomsten en gehonoreerde initiatieven die de bijdrage van Stichting Doorpakken Salland terugstorten.
Wij ontvangen een subsidie van Europa (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling). Ook hebben we de inleg van sponsoren mogen ontvangen. En het tijdens de start verdubbelde Rabobank Salland de inleg van de sponsoren. Wij zijn iedereen hier heel dankbaar voor!

Stichting Doorpakken Salland houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. We hebben dus geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

Stichting Doorpakken Salland kent een structuur waarin een aantal organen getrapt oordeelt over de toekenning van gelden aan initiatieven conform haar doelstellingen op basis van een aantal toetsingscriteria. Het initiatief moet bijdragen aan de doelstelling van Stichting Doorpakken Salland. Het initiatief dient zich specifiek te richten op het vergroten van het verdienvermogen van de regio, de ontwikkeling en versterking van de leefbaarheid (welzijn) en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van Salland. Het initiatief mag geen individueel belang op het oog hebben. De resultaten van het initiatief dienen daarnaast ten goede te komen aan Salland.

Klink het ingewikkeld? Dan leggen wij het je net zo graag in een gesprek uit.

 

Wat borrelt er in jouw brein?

Of in je werkplaats, op je kantoor?... Het bestuur haalt alles uit de kast om jouw idee, plan of product tot een succes te maken. Bovendien denken de sponsoren ook graag mee!