Organisatie

De Stichting Doorpakken Salland stelt zich ten doel: “het oproepen tot en ondersteunen van initiatieven tot het bevorderen van welvaart en welzijn in Salland, de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. Deze initiatieven moeten een bijdrage leveren aan het vergroten van het verdienvermogen en welzijn (in de ruimste zin van het woord) in genoemde regio. Uiteraard zullen duurzame initiatieven extra aandacht krijgen van de Stichting. Het zal gaan om duurzame initiatieven en/of duurzaam ondernemen in de volle breedte: groene initiatieven, biologisch, bewustwording, duurzame energie en energiebesparing. Juist dat zorgt er namelijk voor dat deze regio aantrekkelijk blijft én rijk aan perspectief voor alle inwoners!”

De te ondersteunen initiatieven mogen zowel bedrijfsmatig als sociaal-maatschappelijk zijn, als ze maar bijdragen aan de welvaart en welzijn en dus aan leefbaarheid in Salland. Nadrukkelijk is opgenomen dat het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting, géén doel van Doorpakken Salland is.

Stichting Doorpakken Salland richt zich in eerste instantie op versterking van de regio’s rond Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. Op termijn kunnen meer gemeenten aanhaken, mits zij dit initiatief ook ondersteunen.

Het bestuur van Stichting Doorpakken Salland bestaat uit:

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de werkelijk door hen, in redelijkheid gemaakte kosten.

RSIN: 858037166
Beleidsplan: download (PDF)

Financiële verantwoording

Stichting Doorpakken Salland heeft met ingang van 1 april 2018 de ANBI status aangevraagd. In de eerste helft van 2019 zullen wij op deze plaats verantwoording afleggen over het door ons gevoerde financiële beleid.

Contact

Vrijblijvend een gesprek of graag wat meer weten? Neem gerust contact met ons op. Of laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op!

Leader - EU
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland